Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

MADDE 1: SÖZLEŞMENİN TARAFLARI VE KONUSU

1.1. SATICI BİLGİLERİ

Unvanı                        : RubiBrands Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. (“SATICI”)

(Mersis No: 0170064416000001)

Adresi                          : Nisbetiye Mah. Fecri Ebcioğlu Sok. Rsd Ofis Blok No:4 İç Kapı No: 3 Beşiktaş/İstanbul

Telefon                        : 0212 284 7824

Eposta                         : orderinfo@rubibrands.com

 

1.2. ALICI BİLGİLERİ

Adı Soyadı / Unvanı     : [●] (“ALICI”)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. İşbu sözleşme, yukarıda detay bilgileri bulunan ALICI’ nın, ticari amaçla mal ve/veya hizmet sunan SATICI tarafından işletilmekte olan www.roruconcept.com (bundan sonra " WEB SİTESİ " olarak anılacaktır) web sitesi üzerinden yapmış olduğu ürün ve hizmetlerin satışı ve ürünlerin teslimat adresine gönderimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini tespit eder.

1.5. ALICI, satışa konu mal veya hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve satışa konu mal veya hizmetler ile ilgili tüm ön bilgiler ve "cayma" hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal veya hizmetleri sipariş verdiğini işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. WEB SİTESİ’nde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme formu ve fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

 

MADDE 2: SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN VE HİZMETLER

2.1. ALICI tarafından siparişi gerçekleştirilen ürün ve hizmetlerin temel nitelikler ve detayları, vergiler dahil peşin satış tutarları ve adet bilgileri aşağıda belirtilmektedir. Aşağıdaki tabloda belirtilen ürünlerin tümü bundan sonra (“ÜRÜN”) olarak tanımlanmaktadır.

2.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

 

Ürün

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FATURA BİLGİLERİ

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 3: ÜRÜNLERİN TESLİMATI

3.1. ÜRÜN, ALICI' nın WEB SİTESİ üzerinde belirttiği teslimat adresine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa, faturası ile birlikte paketlenmiş ve sağlam olarak en geç 30 (otuz) gün içinde teslim edilir. ALICI’ nın sözleşmeyi fesih hakkı saklıdır.

3.2. SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.3. ÜRÜN, ALICI' dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden ötürü SATICI sorumlu tutulamaz.

3.4. ALICI, ÜRÜN' ü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve ÜRÜN' de kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ÜRÜN' ü kabul etmemekle ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla yükümlüdür. Aksi halde SATICI sorumluluk kabul etmeyecektir.

 

MADDE 4: GENEL HÜKÜMLER

4.1. ALICI, WEB SİTESİ' nde gösterilen ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satış için gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

4.2. ALICI; bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, SATICI tarafından tüketiciye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin birim ve vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

4.3. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Belirtilen teslim yükümlülüğüne ilişkin olarak herhangi bir gönderim kısıtlaması uygulanmamaktadır.

4.4. Sözleşme konusu ürün veya hizmetin verilmesinin imkansızlaşması ve SATICI' nın sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getirmesinin mümkün olmaması halinde, bu durumu yasal süresi içerisinde tüketiciye bildirir ve ALICI' nın uygun görmesi halinde eşit kalite ve fiyatta misli niteliğe haiz bir ürün tedarik edebilir. ALICI' nın bu yönde bir talebi yok ise tahsil edilen ücret yasal süresinde ALICI' ya iade edilir.

4.5. Sözleşme konusu ÜRÜN' ün teslimatı için, ürün sipariş sürecinin tamamlanmış olması ve ALICI' nın tercih ettiği ödeme şekli ile bedelinin ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle 1 (bir) hafta içerisinde ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında herhangi bir nedenle ödeme/tahsilat iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6. ÜRÜN teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu banka/finansman kurumunun ÜRÜN bedelini SATICI' ya ödememesi halinde, ÜRÜN en geç 3 (üç) gün içinde ALICI tarafından tüm giderleri ALICI' ya ait olmak üzere SATICI' ya iade edilir. SATICI' nın ÜRÜN bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halükârda saklıdır.

4.7. ÜRÜN' ün normal satış koşulları dışında öngörülemeyen olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, deprem, sel, yangın gibi mücbir sebepler) veya SATICI' nın sorumlu tutulamayacağı nedenlerle yasal süresinde teslim edilememesi veya bu sürede teslim edilmesinin mümkün olmayacağının anlaşılması halinde, SATICI 3 (üç) gün içinde durumdan ALICI' yı haberdar eder. Bu durumda SATICI sözleşmeden dönerek ürün bedelini ALICI' ya iade edebilir. Aynı şekilde, ALICI siparişi iptal edebilir veya benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir. Sipariş iptallerinde ÜRÜN bedeli tahsil edilmiş ise ALICI' nın iptali bildirmesinden itibaren 14 (on dört) gün içinde ALICI' ya nakden ve defaten ödenir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır.

4.8. Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI' ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.

4.9. ALICI işbu sözleşme kapsamındaki şikayetlerini WEB SİTESİ' nde iletişim bilgileri bulunan Müşteri Hizmetleri aracılığıyla veya doğrudan SATICI' nın yukarıda belirtilen iletişim adreslerine yapabilecektir.

MADDE 5: CAYMA HAKKI

5.1. Alıcı, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, mal satışına ilişkin işlemlerde teslimat tarihinden itibaren, hizmet satışına ilişkin işlemlerde satın alma tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde cayma hakkını kullanabilir. Alıcı, malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

5.2. Cayma hakkının kullanılması için yukarıda anılan 14 (on dört) günlük süre içinde SATICI' nın yukarıda belirtilen iletişim kanallarına yazılı bildirimde bulunulması ve bildirimin yöneltildiği tarihten itibaren ÜRÜN' ün 10 (on) gün içerisinde SATICI’nın anlaşmalı olduğu Aras Kargo Yurt İçi Yurt Dışı Taşımacılık A.Ş kargo firması yolu ile 2131454551456 numaralı Şirket Kodu ile SATICI' ya veya sağlayıcıya veya yetkilendirmiş olduğu kişiye geri gönderilmesi şarttır. İade ürünün varsa anlaşmalı kargo firması ile gönderilmesi halinde cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ya ait olacaktır. Cayma hakkının kullanımında SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firması dışında ürün iade gönderimi olması halinde iade gönderi kargo masrafları ALICI tarafından karşılanacaktır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI' ya teslim edilen ÜRÜN' ün SATICI' ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. SATICI, cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde varsa malın ALICI' ya teslim masrafları da dahil olmak üzere, tahsil edilen tüm bedelleri ALICI' ya iade eder. SATICI, bu kapsamda yapılacak tüm geri ödemeleri ALICI' nın ÜRÜN' ü satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve tek seferde yapacaktır. Dolayısıyla, kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır

5.3. Vergi mevzuatı gereği fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez.

5.4. Cayma hakkının kullanımına ilişkin ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir.

 

MADDE 6:- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

6.1.

6.2. Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

 

MADDE 7: SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜK TARİHİ

7.1. ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılım düzenlemelerini yapmakla yükümlüdür.

 

MADDE 8: TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLAR

8.1. ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’ dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’ nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’ nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

MADDE 9: DELİL ANLAŞMASI VE YETKİLİ MAHKEME

9.1. Bu sözleşmeden ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur; T.C. Ticaret Bakanlığı ve ilgili mevzuat gereğince ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, bu değeri aşan durumlarda ALICI' nın veya SATICI' nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

9.2. ALICI işbu sözleşmede ve ayrılmaz parçasını oluşturan ön bilgilendirme formunda yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satış koşullarına, cayma hakkının kullanımına ve sair tüm ön bilgileri aldığını, incelediğini ve tamamını kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

Tarih: [●]

 

SATICI                                                                                                                                        ALICI

RubiBrands Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş.