Ön Bilgilendirme Formu

 

MADDE 1: TARAFLARA İLİŞKİN BİLGİLER

  • SATICIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Unvanı                        : RubiBrands Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. (“SATICI”)

(Mersis No: 0170064416000001)

Adresi                          : Nisbetiye Mah. Fecri Ebcioğlu Sok. Rsd Ofis Blok No:4 İç Kapı No: 3 Beşiktaş/İstanbul

Telefon                        : 0212 284 7824

Eposta                         : orderinfo@rubibrands.com

Şikâyet Hattı                : 0212 284 7824

  • TÜKETİCİYE İLİŞKİN BİLGİLER

 

 

 

 

MADDE 2: SÖZLEŞME KONUSU

İşbu Ön Bilgilendirme Formunun (“Form”) konusu aşağıda nitelik ve satış fiyatı belirtilen Ürünlerin (“Ürünler”) satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun ve 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince bilgilendirilmesidir.

MADDE 3: SÖZLEŞME KONUSU MALIN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE ÖDEME BİLGİLERİ

3.1. Ürünler' in tanımı, birim tutarı, adedi ve ödeme koşullarına ilişkin bilgiler aşağıda belirtildiği gibi olup, bu bilgiler Tüketici tarafından da onaylanmıştır.

Açıklama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Kargo Ücreti Tüketici tarafından ödenecektir.

3.3. Madde 3.1'te belirtilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

3.4. İşbu formda yer alan ürün ya da hizmete ilişkin olarak tüketiciye sunulan tüm bilgiler ve vaatler kampanya yayın süresi kadar geçerli olup bugünden sonra Satıcı tarafından işbu formda verilen bilgi ve vaatlerle bağlı kalınmadığı ihtar olunur. Kampanya yayın süresi sonunda Tüketici tarafından satın alınmış ürün ya da hizmetin Satıcının tedarikçi firma stoklarında olmaması ve eşit kalitede ve fiyatta muadil ürünün de bulunmaması halinde Satıcının, Tüketicinin ödemiş olduğu bedeli iade etme hakkı saklıdır.

MADDE 4: GEÇERLİLİK SÜRESİ

4.1. İşbu ön bilgilendirme formu, elektronik ortamda Tüketici tarafından okunarak kabul edildiğinde geçerlilik ve yürürlük kazanır. İşbu ön bilgilendirme formu, ancak Tüketici tarafından okunarak kabul edildikten sonra mesafeli satış sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.

MADDE 5: ÜRÜNLERİN TESLİMATI

5.1. Ürünler, Tüketicinin belirttiği teslimat adresine veya gösterdiği adresteki kişiye/kuruluşa faturası ile birlikte paketlenmiş ve sağlam olarak sipariş tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde teslim edilir. Satıcının bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde Tüketici sözleşmeyi feshedebilir.

5.2. Ürünlerin, Tüketiciden gösterdiği başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz.

5.3. Tüketici, Ürünleri teslim aldığı anda kontrol etmek ve gördüğü ayıpları derhal Satıcı' ya bildirmekle yükümlüdür.

MADDE 6: CAYMA HAKKI

6.1 Tüketici, mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde Ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Ancak Tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

6.2 Cayma hakkının kullanılması için 14 (on dört) günlük süre içinde Satıcıya iadeli taahhütlü posta, elektronik posta veya faks ile yazılı bildirimde bulunulması şarttır. Aynı şekilde Ürün’ün 27/11/2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin “Cayma Hakkının İstisnaları” başlıklı 15. madde hükümleri ve taraflar arasında elektronik ortamda imzalanan mesafeli satış sözleşmesinin 8. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Cayma hakkı kapsamında yer alan iade usulleri ayrıntılı olarak ayrıca mesafeli satış sözleşmesinde de yer almaktadır.

6.3 İade işlemlerinin yapılabilmesi için tarafınıza göndermiş olduğumuz iade formunun eksiksiz olarak doldurularak iade paketine koyulması ve www.roruconcept.com üzerinden iade formunun doldurulması gerekmektedir. İade bildiriminin yapılacağı açık adres, faks numarası veya elektronik posta bilgileri, 1.1. numaralı maddedeki Satıcıya ait bilgiler kısmında yer almaktadır.

6.4 İade edilecek Ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte teslim edilmesi gerekmektedir.

6.5. Tüketicinin cayma hakkını kullanması halinde satın almış olduğu ürünü varsa Satıcının anlaşmalı olduğu Aras Kargo Yurt İçi Yurt Dışı Taşımacılık A.Ş. firması yolu ile yukarıda anılan bildirimin yöneltildiği tarihten itibaren 10 (on) gün içerisinde 2131454551456 numaralı Şirket Kodu ile Satıcıya veya sağlayıcıya veya yetkilendirmiş olduğu kişiye geri gönderilmesi gerekmektedir. Tüketici cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi ilettiği tarihten itibaren 10 (on) gün içinde malı Satıcıya veya sağlayıcıya veya yetkilendirmiş olduğu kişiye geri göndermediği durumda, cayma hakkı talebi geçersiz sayılacaktır.

6.6. İade ürünün varsa anlaşmalı kargo firması ile gönderilmesi halinde cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar Satıcıya ait olacaktır. Cayma hakkının kullanımında Satıcının anlaşmalı olduğu kargo firması dışında ürün iade gönderimi olması halinde iade gönderi kargo masrafları Tüketici tarafından karşılanacaktır.

6.7. Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 (on dört) günlük süre içerisinde toplam bedeli ve Tüketiciyi borç altına sokan belgeleri Tüketiciye iade etmekle yükümlüdür. Satıcı, birinci fıkrada belirtilen tüm geri ödemeleri, tüketicinin satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde yapar (Tüketicinin satın alma esnasında kredi kartına taksit seçeneğini kullanması halinde iade işlemi yine bankaya tek seferde yapılacak olup Bankanın ilgili tutarı Tüketiciye taksitler halinde ödemesi bu maddenin ihlali mahiyetinde değildir)

6.8. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen Ürünlerin kargo bedeli Satıcı tarafından karşılanır.

MADDE 7: CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

7.1. Tüketici’nin isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, Tüketici’ye teslim edilmesinin ardından Tüketici tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının Tüketici tarafından açılmış olması halinde iadesi mümkün değildir. Ayrıca cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da mümkün değildir.

7.2. Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

MADDE 8: GENEL HÜKÜMLER

8.1 Tüketici, işbu Formda satışa konu Ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve yazılı olarak gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

8.2 Tüketici; işbu Formu yazılı olarak teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Satıcı tarafından tüketiciye verilmesi gereken adres, siparişi verilen Ürünlere ait temel özellikler, Ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

8.3 Kargo firmasının, Ürünleri Tüketiciye teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen Ürünün Tüketiciye teslim edilememesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz.

8.4 Satıcı, Ürünlerin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

8.5 Satıcı, Ürünlerin teslim süresinden önce haklı bir nedenle tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması üzerine Tüketiciyi bilgilendirmek ve yazılı onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir Ürün tedarik edebilir.

8.6 Satıcı, Ürünlerin teslim edilmesinin imkânsızlaşması halinde bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Tüketiciye bildirir ve 10 (on) günlük süre içinde toplam bedeli Tüketiciye iade eder.

8.7 Herhangi bir nedenle Ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı Ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

8.8 Ürünlerin bedelinin herhangi bir sebepten dolayı Satıcıya ödememesi halinde Tüketici, Satıcının bildiriminden itibaren en geç 3 gün içinde Ürünleri tüm masrafları kendisine ait olmak üzere Satıcıya iade eder. Satıcının Ürün bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halükârda saklıdır.

MADDE 9: YETKİLİ MAHKEME

Satıcı şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından düzenli olarak belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya bu değerleri aşan durumlarda Tüketici Mahkemesine ve İcra Müdürlüklerine yapabilir.

MADDE 10: DİĞER HÜKÜMLER

İşbu Ön Bilgilendirme Formu elektronik ortamda Tüketici tarafından okunarak kabul edildikten sonra Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.

İşbu Ön Bilgilendirme Formunda belirtilen ön bilgileri edindiğimi teyit ederim.

 

Tarih

 

SATICI                                                                                                                                                  ALICI

RubiBrands Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş

(Şirket kaşesi+imza)